sóng nhựa - khay nhựa

Pallet 1 mặt màu đen 1100x1100

Pallet 2 mặt 1000x1200

pallet 1100x1400

pallet 1100x1300

pallet gỗ với mọi kích thước

Pallet 1 mặt màu 1100x1100

Sóng nhựa - Khay nhựa

Pallet 1 mặt màu xám 1100x1100